GDPR

HIRSCH&ANETTE värnar vi om din personliga integritet. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som började gälla den 25 maj 2018.
Du kan när som helst kontakta oss gällande dina personuppgifter (kontaktuppgifter, fotografier, filmsekvenser)
kent@since90.se
anette@since90.se

BILDER

Fotografier och filmsekvenser på personer anses i GDPR vara personuppgifter. För att lagra och använda bilder på personer måste därför, i ett flertal sammanhang, avtal träffas eller ett samtycke givas från den som är med på bilden. När du så önskar kan du återkalla ditt samtycke och då måste uppgifterna om dig (bilderna) raderas. Men om uppgifterna lagras på annan rättslig grund än samtycke eller avtal är det inte säkert att du har rätt att få dem raderade.
De fotografier och filmsekvenser som omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) omfattas inte av GDPR. Med andra ord så undantas bilder med konstnärlig, akademisk, litterär, journalistisk, samhällskritisk och opinionsbildande karaktär.

AVTAL

När du beställer en fotografering eller en filmning ingår vi ett avtal som anger i vilka sammanhang vi får använda bilderna.

SAMTYCKE

Om du fotograferas eller filmas av oss på begäran av någon annan t ex din arbetsgivare behöver vi ditt samtycke för att få hantera och lagra dessa bilder. (tänk på att även din arbetsgivare behöver ditt samtycke för att få publicera bilderna).
Vi behöver även ditt samtycke för att i vår egen verksamhet kunna visa bilderna som referens och exempel på vad vi gör. Samtycke är ett medgivande från dig att du godkänner behandling av personuppgifter rörande dig.

Ett samtycke kan ske på tre olika sätt:
– du undertecknar ett samtyckesdokument
– du blir filmad när du muntligen anger ditt samtycke
– du fotograferas med en skylt i handen det står att du ger samtycke.

KONTAKTUPPGIFTER

Enligt GDPR måste vi inhämta detaljerade kontaktuppgifter på den som finns på bilden. Därför registrerar och lagrar vi även dina kontakuppgifter.

LAGERHÅLLNING

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till tre år, sen löpande ett år i taget tills du återkallar samtycket eller vi anser att vi inte har användning av dessa längre. Uppgifterna kan även raderas tidigare (än tre år) om vi anser att vi inte har användning av dessa längre.